Zalety doradztwa kredytowego
Zalety doradztwa kredytowego
Grudzień 2, 2019
11-poduszka-kołdra-ludwika
Lepsza koncentracja i większa siła, czyli jak poduszki puchowe Ludwika
Luty 1, 2020

Modelowanie przestrzenne

Rozpoczyna się ono od skanowania określonego obiektu, wiąże się ono z wydrukiem trójwymiarowego modelu. Związane jest to z nowoczesną technologią, a także oprogramowaniu komputerowemu. Pomimo tego, iż proces ten może niektórym wydawać dość skomplikowany, to jednak wcale tak nie jest. Ogólnie rzecz biorąc, zasada działania jest w tym przypadku bardzo prosta. Zadaniem opisywanego modelowania przestrzennego jest utworzenie w pełni trójwymiarowego obiektu, który może być wykonany z różnego rodzaju materiałów. Należy dodać, iż tak naprawdę mamy do wyboru zarówno tradycyjne materiały, a więc takie, jak na przykład plastik bądź też inne często używane tworzywa sztuczna, jak i naturalne materiały, jak na przykład cukier, sól, a także wosk pszczeli. Można więc śmiało stwierdzić, że wybór jest naprawdę ogromny.

Historia modelowania przestrzennego

Modelowanie przestrzenne parametryczne – określa się także jako statyczne. Należy podkreślić, iż rozwijają się ono bardzo dynamicznie już od mniej więcej czterdziestu lat.  Co ciekawe, ma ono także istotne znaczenie, jeśli chodzi o poszukiwania naftowe. Można powiedzieć, że teoretyczne podstawy obecnych technik modelowania, na początku były stosowane jedynie w górnictwie. Później, w latach osiemdziesiątych zaczęły być one stosowane w naftowych analizach 2D, szczególnie kartograficznych. Warto dopowiedzieć, iż w tymże okresie badacze norwescy zaczęli rozwijać tak zwane stochastyczne modelowania obiektowe, które rozwiązuje zagadnienia zarówno strukturalne, facjalne, a także zbiornikowe określonych złóż.

Błyskawiczny rozwój komputeryzacji

Co ważne, to właśnie ekspresowy wręcz rozwój technik komputerowych mający miejsce pod koniec lat 80 umożliwił stworzenie modeli 3D. W tym samym czasie we Francji pewna grupa badawcza o nazwie Hereism, rozwijała pewne techniki, które korzystają z modelowania, które opiera się na tak zwanych funkcjach losowych – z języka angielskiego truncated random functions. Także pod koniec lat 80, na Uniwersytecie Standforda rozwijano techniki wspomnianego już modelowania stochastycznego które obejmowały symulacje zarówno wskaźnikowe, jak i sekwencyjne. Warto nadmienić, iż wyniki tychże prac zostały udostępniono pod postacią ogólnodostępnej biblioteki GSLIB.

Zanik dychotomii

Należy podkreślić, iż w połowie lat 90 praktycznie zaniknęła występująca do tej pory dychotomia między dwuwymiarowymi modelowaniem powierzchni oraz trójwymiarowymi modelowaniami tak zwanych zmienności petrofizycznej. Miało to miejsce w wyniku rozwoju specjalistycznego oprogramowania, które jest używane do modelowania 3D. To właśnie ten czynnik przyczynił się także do znacznego podniesienie jakości wspomnianego modelowania 3D, na przykład poprzez pojawienie się technik tak zwanego co-krigingu, które integrowały modele 2D oraz 3D, a także różnorakie dane wejściowe, jak między innymi dane sejsmiczne, laboratoryjne, petrofizyczne, a także modelowania stochastyczne tudzież deterministyczne. Obecne trendy rozwoju tyczące się programów do modelowania 3D zajmują się dalszym pogłębianiem integracji między pojedynczymi rodzajami danych, szczególnie wykorzystaniem geofizyki, jak również bardzo ważnych z perspektywy ekonomiki – poszukiwań związanych z tak zwanym modelowaniem ryzyka tyczącego się ograniczonej precyzją interpretacji sejsmiki, a także modelowania prędkości bądź własności zbiornikowych.

Integracja modelowania statycznego i dynamicznego

Należy podkreślić, że w pierwszej dekadzie aktualnego dziesięciolecia dość powszechnym trendem jest także integracja modelowania zarówno statycznych, jak i dynamicznych w zakresie jednego pakietu takiego oprogramowania. Co ważne, tego rodzaju możliwości dają w tej chwili na przykład systemy Petrel, GoCad, DecisionSpace, a także wiele innych systemów. Nadmieńmy, iż do mocno rozwijanym kierunkiem jest także ocena połączonego ryzyka wspomnianego już modelu statycznego oraz dynamicznego, która opiera się na teoretycznych podstawach tak zwanych probabilistycznych metod szacowania zasobów.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok